Intercommunale Durme-Moervaart (IDM) E-loket

E-loket op maat

Voor IDM ontwikkelde we een afzonderlijk e-loket waarbij vragen van de burgers door middel van een uitgetekende workflow behandeld worden. 

Vanuit het standpunt van de burger betekent dit dat de burger een account aanmaakt, uit één van de vele formulieren een keuze maakt en een dossier indient. Daarna kan de burger de status opvolgen en communiceren met IDM. De hele historiek en bijhorende communicatie wordt bewaard in het persoonlijk portaal van de burger. 
Voor dossiers waarbij het rijksregisternummer nodig is, koppelen we de formulieren aan een eID-module, waardoor de burger met eID of Itsme kan inloggen.

 

IDM E-loket gebouwd door Paddle.be

Inzendingen beveiligd en centraal beheren

Voor IDM voegden we aan onze uitgebreide webformulieren de mogelijkheid toe om een inzending aan een IDM-medewerker toe te wijzen en een status van het dossier mee te geven. De verschillende statussen (nieuw, in behandeling, doorgestuurd naar een collega, enzovoort)  zijn vrij te bepalen door IDM.Van elke stap in het dossier kan gekozen worden of er al dan niet een e-mail wordt verzonden om de burger of een IDM-medewerker te attenderen op een wijziging of een nieuw bericht in het e-loket.Het e-loket is dus een uitbreiding op onze module webformulieren dat je toelaat om de opvolging en communicatie van een inzending beveiligd en gecentraliseerd te beheren.

Geïntegreerd in de nieuwe website

Het e-loket werd naadloos geïntegreerd in de gloednieuwe website, gebouwd in het Paddle CMS Platform in Drupal 9. Je kan het verhaal achter dit project hier lezen.