Wijziging btw-nummer Paddle consortium

  • 5 februari 2021

 

Addendum bij facturen

Consortium

Het kañooh raamcontract (Drupal as a Service DAR/CO/GK/2012/020) werd in 2012 gegund aan een consortium van European Service Network (ESN) en AUSY Belgium, waarbij ESN s.a. de vertegenwoordiger (lead) was van het consortium. Hierdoor werd het raamcontract initieel gegund aan de firma en aan het KBO nummer van ESN. 

Via bijakte van 21-11-2014 werd bekrachtigd dat het consortium wenst op te treden als tijdelijke vereniging en gebruik wenst te maken van BTW-nummer BE 0557.990.322 en rekeningnummer 001-7307371-49 bij Fortis bank. De vertegenwoordiger van het consortium blijft European Service Network sa. 

Einde van het consortium op 03-12-2020

Een consortium als tijdelijke vereniging stopt automatisch bij het einde van het contract. Dit houdt in dat het consortium dat instond voor de invulling van het kañooh raamcontract werd ontbonden op 03-12-2020. Dit was ook de uiterste besteldatum van het kañooh raamcontract (conform de bijakte van 29-06-2018).
Doordat het raamcontract niet opnieuw gegund werd, heeft de Vlaamse overheid er wel voor gezorgd dat de uitvoeringstermijn van contracten bevestigd voor 03-12-2020 ook nog na die datum mag liggen. De uiterste uitvoeringsdatum is 31-03-2022. 

Vertegenwoordiger van het kañooh contract

Sinds de start is ESN s.a. de vertegenwoordiger van het consortium. Hierdoor is ESN sinds 04-12-2020 opnieuw de enige vertegenwoordiger en verantwoordelijk voor de afhandeling van de lopende contracten. Zowel voor de uitvoering als de facturatie ervan.

Aanpassen van inkooporder voor e-invoicing

Facturatie via e-invoicing is gelinkt aan het BTW nummer. Dit houdt in dat we momenteel geen facturen kunnen uitsturen via e-invoicing. Inkoopnummers die gelinkt zijn aan BTW nummer (BE 0557.990.32) vragen dus om een aanpassing. 

Het is (in kader van e-invoicing) noodzakelijk om voor uw bestaand inkoopnummer een aanpassing te doen, zodat dit gelinkt wordt aan ESN s.a., Ravensteingalerij 4, 1000 Brussel met BTW-nummer BE 0428.304.785 en verzocht worden om betaald te worden aan

European Service Network S.A./N.V. op rekeningnummer:     
BNP PARIBAS - FORTIS, 
Rekeningnummer: 210-0357969-91, 
IBAN: BE23 2100 3579 6991 - BIC: GEBA BEBB

Bij vragen of twijfel, aarzel zeker en vast niet om contact met ons op te nemen.

pdf bestandINFORMATIE BIJ WIJZIGEN BTW NUMMER van PADDLE naar ESN (5.47 MB)

Beschrijving

Datum

Gunning van het kañooh raamcontract aan ESN en Ausy 2012-12-03
Wijziging van btw nummer ESN naar btw nummer Paddle Joint Venture 2014-11-21
Verlenging van het raamcontract tot 03-12-2020 2018-06-29
Stopzetten van de Joint Venture tussen ESN en Ausy vindt automatisch plaats bij de einddatum van het raamcontract 2020-12-03
Overnemen en verdere uitvoering van contracten afgesloten binnen het kañooh raamcontract door ESN 2020-12-03
Bevestiging OraFin dat de lopende bestelbonnen moeten aangepast worden in kader van e-invoicing 2021-01-21