Departement Omgeving - Pilootprojecten BRV

Vernieuwende initiatieven rond ruimtelijk beleid

Pilootprojecten BRV zijn vernieuwende initiatieven rond ruimtelijk beleid die gemeenten, soms in intergemeentelijk samenwerkingsverband, opstarten. Het zijn inspirerende richtingaanwijzers om als gemeentelijke overheid zelf beleidsmatig aan de slag te gaan met de strategische visie over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. 

Bijkomende ruimte-inname terugdringen, onze steden en gemeenten kwaliteitsvol verdichten en groenblauwe netwerken realiseren zijn dan ook dé toekomstige uitdagingen waar Departement Omgeving graag zijn schouders onder zet.

Lees er alles over via de gloednieuwe campagne website.