De nieuwe website van Cultuurtuin WAAS: het verhaal

  • 23 april 2021

“Ik ben tevreden dat we Paddle kozen als websitebouwer. Het was een vlot proces en een fijne ervaring”. Kerensa Verhoosel - projectmedewerker Cultuurtuin WAAS

 

Waarom een gloednieuwe website voor Cultuurtuin WAAS?

 

In 2021 is onze gloednieuwe website cultuurtuinwaas.be gelanceerd. Het is een deelsite en een onderdeel van de overkoepelende interwaas.be website. We gingen meteen van start met voorbereidende sessies, opleidingen en een gebruikersonderzoek. De resultaten droegen bij tot een ideale navigatiestructuur met daarbij altijd de gebruiker als uitgangspunt. 
 

Hoe heb je de persoonlijke begeleiding ervaren? 

Bij de start gaf projectmanager Naomi verschillende opleidingen die ons de nodige helderheid gaven om aan de slag te gaan. De opleiding schrijven voor web was helder en hands-on. De aandachtspunten die naar voren kwamen waren belangrijk voor het verloop van het project. Ook de voorbereidende sessies in het voortraject waren sterk en relevant voor de bouw van onze websites. De persoonlijke begeleiding vanuit Paddle is goud waard. De ondersteuning is ronduit fantastisch.


“De persoonlijke begeleiding vanuit Paddle is goud waard. De ondersteuning is ronduit fantastisch.” Kerensa Verhoosel - projectmedewerker Cultuurtuin WAAS

Hoe ervaar je het dagelijkse gebruik van het CMS Platform? 


Het was in het begin natuurlijk zoeken met alle nieuwigheden, maar de projectmanager stond steeds klaar. Een antwoord op vragen was er telkens binnen de 24 uur. De opleidingen zorgen ervoor dat je zelf met je website aan de slag kan. Je kan je website zelf makkelijk aanpassen, pagina’s offline en online plaatsen. De collega’s van Interwaas en van Cultuurtuin WAAS werken in dezelfde mediatheek en delen dus hetzelfde fotobestand. Dat is echter geen probleem omdat de beelden gemakkelijk gelabeld kunnen worden. De vrijheid in het Paddle CMS Platform is groot. Zo kan je door de ruime editor nog spelen met de vormgeving, aansluitend op de content van de pagina. Bovendien biedt het Paddle CMS Platform voordelen zoals mobiel vriendelijkheid (responsive design) en toegankelijkheid.

“De vrijheid in het Paddle CMS Platform is groot. Zo kan je door de ruime editor elke pagina vormgeven op je eigen manier, aansluitend op de content." Kerensa Verhoosel - projectmedewerker Cultuurtuin WAAS

 

Hoe kwam de visueel sterke website tot stand?


We bezorgden onze inspiratiegids en de vormgevers van Paddle gingen ermee aan de slag. Vooral de speelsheid en de dynamiek in de website was voor ons een belangrijk uitgangspunt. Paddle wist van aanpakken met een mooi resultaat tot gevolg. Door die doortastende aanpak heeft Paddle onze huisstijl versterkt. 

“Paddle wist van aanpakken met een mooi resultaat tot gevolg.” Kerensa Verhoosel - projectmedewerker Cultuurtuin WAAS

 

Wat is de belangrijkste tip die je collega’s wil geven? 

Durf te vragen. Bij Paddle staan ze klaar om je verder te helpen. Het is ook belangrijk om een CMS Platform te kiezen dat voordelen omvat zoals mobielvriendelijkheid (responsive design) of andere aandachtspunten waar je bij de start van het project misschien in mindere mate bij stilstaat. Daarnaast zijn voorbereidende sessies noodzakelijk om te weten waar de focus moet liggen in functie van de bezoeker. Ten slotte is het een goed idee om de website tijdens de eindspurt te laten bekijken door een brede groep van mensen zoals een collega , je buurman of een vriend. 

Benieuwd? Surf naar de gloednieuwe website cultuurtuinwaas.be.

 

 

Cultuurtuinwaas.be aan het woord over de nieuwe website gebouwd in het Paddle CMS Platform