Agentschap Informatie Vlaanderen - Intranet

In het kort


●    Nieuw design
●    Overbrengen van content 
●    Opzetten en configureren van de omgeving
●    CSS-styling
●    Opleiding
●    Intensieve begeleiding

 

Intranet met ACM/IDM

Het intranet van het Agentschap Informatie Vlaanderen was oorspronkelijk gebouwd in Drupal 7. Aangezien een nieuw design welkom was, VONET ten einde kwam en de end-of-life van Drupal 7 in aantocht is, was er nood aan een nieuw intranet. 
Het nieuwe intranet werd vlot overgezet naar het nieuwe Paddle CMS Platform in Drupal 9. 

Aan de slag

We gingen aan de slag met het uitwerken van een nieuw design voor deze website. Het werd een rustig en overzichtelijk design. 

Ondertussen werd een webomgeving opgezet. Hierin werden de nodige functionaliteiten geconfigureerd. Zo konden we de inhoud van het bestaande intranet overnemen naar de nieuwe webomgeving. Maar liefst 1000 pagina’s werden gekopieerd naar de nieuwe omgeving. 

Zodra de migratie afgerond was, kon ook het design geïntegreerd worden. 

Training en intensieve begeleiding

Na de integratie van het design volgde een opleiding om de medewerkers wegwijs te maken in het nieuwe Paddle CMS Platform in Drupal 9. Bij vragen konden ze steeds terecht bij de projectmanager.

Het intranet van Agentschap Informatie Vlaanderen moet uiteraard afgeschermd worden van alle bezoekers die niet bij dit agentschap werkzaam zijn. Daarom werd er gekozen om het intranet af te schermen door middel van ACM-IDM. Deze toepassing laat toe om in te loggen met e-ID of te werken met een Single Sign On voor wie met een PC van de Vlaamse overheid werkt. De medewerker heeft zo meteen toegang zonder extra inloggen. 

Hiervoor moest eerst een intakegesprek afgelegd worden. Vervolgens werd het intakeformulier ingevuld en ontvingen we testcodes. Deze werden door Paddle toegevoegd aan de omgeving. Nadat alle testen succesvol doorlopen waren konden de codes omgezet worden in productcodes. 

Alle medewerkers van het Agentschap Informatie Vlaanderen werden toegevoegd via de DES. 

Na de afscherming van de omgeving, werd de definitieve domeinnaam gekoppeld aan de omgeving. Zo was het intranet volledig klaar om online te gaan.